cat9965_img941740651.jpg

פרק 7: 1+1 עם יאיר ניצני

יאיר ניצני מספר על האהבה והריבים בתיסלם, איך זה להיות חבר בלהקת רוק בגיל 60, באילו נסיבות המציא את האשם תמיד, איך גרר את יזהר אשדות להרפתקאות עפרה חזה בחו"ל ולמה מאיר בנאי נאלץ לשיר את "שירו של שפשף" 30 שנה ברצף? הוא גם בחר כמה שירים מעולים של זמרים מתים
  • 89 דקות
1+1 אסף ליברמן מארח
פרק 7: 1+1 עם יאיר ניצני

רשימת השירים בתכנית: 

יאיר ניצני - האשם תמיד 

תיסלם - פרצופה של המדינה 

Billy preston - My sweet lord 

Tom petty - into the great wide open

כוורת - ביום ובלילה  

עפרה חזה - גלבי 

עפרה חזה - אם ננעלו 

טנגו - ריקוד לאור ירח 

מאיר בנאי - שירו של שפשף 

  Michael Jackson - of the wall