cat30987_img166310391.jpg

הרגע שבו אמא נעלמה

פרק מיוחד ליום הזיכרון לשואה ולגבורה – חלק ב. יאיר ויינרב ויואב קרקובסקי מביאים את סיפורה של הסופרת והמשוררת הלינה בירנבאום, ששרדה את גטו ורשה, את מחנות ההשמדה וגם את צעדות המוות. אבל הרגע המצמית של חייה הוא רגע הפרידה שלה מאמה, עם קליטתן במחנה מיידנק
  • 31 דקות
עוד יום
הרגע שבו אמא נעלמה