cat30986_img255354293.jpg

שנתיים בבור טחוב ואפל

פרק מיוחד ליום הזיכרון לשואה ולגבורה – חלק א. יואב קרקובסקי ויאיר ויינרב מביאים את סיפורה של שוש טריסטר שנולדה בגליציה, אז פולין, היום אוקראינה. היא הייתה ילדה במהלך המלחמה. משפחתה הסתתרה בחווה של איכרה פולנייה, ומחשש שייתפסו בידי השכנים, במשך שנתיים חיו בבור שחפרו באדמה ולא ראו אור יום
  • 25 דקות
עוד יום
שנתיים בבור טחוב ואפל