cat30947_img813291807.jpg

מתי רובוט יחליף אותי בעבודה?

מאז הקפיצה הטכנולוגית שעשתה הבינה המלאכותית בתקופה האחרונה, בעולם מנסים להעריך אילו מקצועות ותפקידים יהפכו למיותרים ואיך בכל זאת יכולים עובדים לשמור על המשרות שלהם. יואב קרקובסקי שוחח בנושא עם ד"ר רועי שוורץ, חוקר בינה מלאכותית מהאוניברסיטה העברית, ועם דרור ליטבק, מנכ"ל חברת Experis, הזרוע הטכנולוגית של קבוצת Manpower העולמית
  • 22 דקות
עוד יום
מתי רובוט יחליף אותי בעבודה?

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: שרון לרנר, שלומי יצחק | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד