cat30395_img441008319.jpg

המבצע של בן גביר

התסיסה במזרח ירושלים הולכת וגוברת בעקבות התמשכותו של מבצע המשילות נגד הטרור שיזם השר לביטחון לאומי. תושבים הכריזו על מרד אזרחי והתעמתו עם כוחות הביטחון. דניאל אופיר מארח את סולימאן מסוודה ואת משה שטיינמץ על ההשפעות של פעילות המשטרה וגם על המתיחות בצמרת בין הפיקוד הבכיר לבין השר הממונה
  • 27 דקות
עוד יום
המבצע של בן גביר

עורך ומגיש: דניאל אופיר | ביצוע טכני, עיצוב קול ומיקס: תמיר צובארי | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד