cat30235_img21499758.jpg

המס על "שמחת החיים"

המס על השתייה המתוקה לא יורד מהכותרות ולמרות ביטולו הצפוי הוא מאתגר את החברה החרדית. חן ביאר שוחח עם כתבת הכלכלה גילי מלניצקי על המרוויחים והמפסידים מהמס על הסוכר, ועם הפרשן לענייני דת ומדינה יאיר איטנגר שמסביר למה שתייה מתוקה כל-כך חשובה לחרדים
  • 26 דקות
עוד יום
המס על "שמחת החיים"

: עורך: יותם רוזנוולד | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: אוסקר טרדלר וקרן בר