cat30087_img569913992.jpg

קדיש מאוחר בגטו ורשה

שרידיהם של שני גברים אלמונים נמצאו בחפירות שנערכו בפולין, מול אתר הזיכרון ללוחמי גטו ורשה. בשבוע שעבר הם הובאו לקבורה יהודית בטקס מרגש. יואב קרקובסקי ויאיר ויינרב תיעדו אותו ומספרים את סיפורה של הקבורה המאוחרת שלה זכו מי שהיו ככל הנראה לוחמי מחתרת אמיצים וגם מביאים את עדותה של אחת השורדות האחרונות מהגטו, עליזה ויטיס שומרון. פרק מיוחד לרגל יום השואה הבין-לאומי
  • 22 דקות
עוד יום
קדיש מאוחר בגטו ורשה

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: לריסה בלטר-כץ | סיוע בהפקה: אביגל בשור | תחקיר: בר נחמיאס