cat29991_img776043794.jpg

הקרב על הדמוקרטיה

הציבור הישראלי נאבק בימים אלה על דמותה של המדינה. בפרק הזה תמר אלמוג חוזרת לבסיס – לעצם ההגדרה של משטר דמוקרטי, ואיך ישפיעו הצעדים המתוכננים של ממשלת נתניהו במערכת המשפט ובאיזון שבין רשויות השלטון. משתתפים: ד"ר רן ברץ, לשעבר ראש מערך ההסברה הלאומי ומייסד אתר מידה, ד"ר עמיר פוקס, חוקר בכיר בתוכנית להגנה על ערכים ומוסדות דמוקרטיים, המכון הישראלי לדמוקרטיה
  • 32 דקות
עוד יום
הקרב על הדמוקרטיה

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר, ראובן מן | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד