cat29779_img568999359.jpg
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

להקים בנק בישראל

השבוע העניק המפקח על הבנקים אישור לקבוצת משקיעים לייסד בנק חדש בישראל. זה כבר הבנק המסחרי השני בתוך שלוש שנים אחרי עשורים שבהם זה לא קרה. דניאל אופיר בדק מה צריך כדי לייסד בנק, למה זה קורה רק עכשיו ומה זה צפוי לעשות לשוק הבנקאות הריכוזי. משתתפים: סימה שפיצר מחטיבת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל; יאיר יאיא פינק, ממייסדי "אופק" – הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל
  • 29 דקות
עוד יום
להקים בנק בישראל

: עורך ומגיש: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד