cat29742_img52024721.jpg

תיק דרעי

עוד בטרם הושבעה, חוקקה הממשלה הנכנסת את החוק שאמור לאפשר לאריה דרעי לכהן כשר למרות הרשעתו האחרונה בפלילים. אך האם המינוי ייחשב סביר בעיני בית המשפט? תמר אלמוג שוחחה עם פרופ' סוזי נבות על סוגיית הקלון ועילת הסבירות ועם פרשננו יואב קרקובסקי על ההתפתחויות הפוליטיות
  • 26 דקות
עוד יום
תיק דרעי

עורכים: דניאל אופיר, יותם רוזנוולד | ביצוע טכני, עיצוב קול ומיקס : חן עוז | תחקיר: בר נחמיאס