cat29527_img308231837.jpg

מלכת הראיות

עדי מזרחי, החשוד בדקירתו למוות יורי וולקוב ז"ל, הפתיע כאשר שבר שתיקה והודה. אחר כך חזר לשתוק. האם זה יספיק כדי להרשיע אותו ברצח? חן ביאר נכנס בעזרת כתב הפלילים דניאל אלעזר והסנגור עו"ד יהלי שפרלינג לחדר החקירות ומגלה איך השיגו החוקרים את ההודאה, האם הוא יכול לחזור בו, ומה הכלים שעומדים לרשות ההגנה?
  • 28 דקות
עוד יום
מלכת הראיות

עורכים: דניאל אופיר, יותם רוזנוולד | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: יאיר ניומן | תחקיר: בר נחמיאס