cat31139_img542861111.jpg

למה זה עולה לנו?

ארבעה חודשים לממשלה ויוקר המחיה ממשיך לעלות, למרות מסע הבחירות של נתניהו שהבטיח הרים וגבעות. יואב קרקובסקי מברר עם ליאל קייזר מה נעשה לעומת ההצהרות ועם נשיא איגוד לשכות המסחר אוריאל לין, מה אפשר וצריך לעשות
  • 31 דקות
עוד יום
למה זה עולה לנו?

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: משה ליכטנשטיין, יובל יסוד, דרור רוטשטיין | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד