cat31113_img468700502.jpg

מחיר הפייק ניוז

למה הסכימה רשת פוקס ניוז לשלם 787 מיליון דולר בתמורה להסרת תביעת הדיבה נגדה והאם יש לכך קשר לפיטורי המגיש הכי פופולרי שלה זמן קצר לאחר מכן? דקלה אהרן שפרן שוחחה עם כתב החוץ בן יניב ועם הפרשן שמואל רוזנר ושמעה מהם איך רשת חדשות מגיעה למצב שהיא לא מדווחת אמת וכיצד הפרשה עשויה להשפיע על מסע הבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2024
  • 27 דקות
עוד יום
מחיר הפייק ניוז

: עורך: יותם רוזנוולד | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: יוסי תנורי | עורך עוד יום: דניאל אופיר