cat29150_img229057517.jpg

הפתעת הבחירות

כמעט בכל מערכת בחירות יש רשימה אחת שצומחת מתחת לרדאר, או מתרסקת, ומכה את הסוקרים ואת הפרשנים. עקיבא נוביק על החומר שממנו עשויות הפתעות הבחירות. משתתפים: יובל פורת, דב ליפמן, אלדד יניב
  • 14 דקות
עוד יום
הפתעת הבחירות

: עורך: דניאל אופיר | עורך בכיר כאן הסכתים: ניר גורלי | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי