cat29033_img328140081.jpg

למה רצחו את יואל?

30 נערים מתנפלים במכות על בן 18, עולה חדש בעל חזות מזרח אסיאתית. יואל להנגהל, מקהילת בני המנשה שמוצאם בצפון הודו, מת מפצעיו בלב המרכז המסחרי בקריית שמונה ולמשטרה עדיין לא ברור מי רצח אותו ולמה. האם זה קרה על רקע גזעני? יואב קרקובסקי וכתבנו בצפון רובי המרשלג על סימני השאלה. משתתף: צבי חאוטה, מנהל עליית בני מנשה בארץ ובחו"ל, בארגון "שבי ישראל"
  • 22 דקות
עוד יום
למה רצחו את יואל?

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר | בצוות: יותם רוזנוולד