cat28895_img323041726.jpg
צילום: יח"צ

סוגרים שנה: תיק אברג'יל

מגישי עוד יום חוזרים לפרקים הבולטים של שנת תשפ״ב. תמר אלמוג בחרה בסיפורו של תיק 512 והרשעתו של יצחק אברג'יל – תיק הפשיעה המאורגנת הגדול ביותר בתולדות המדינה, שששינה את העולם הפלילי בישראל
  • 27 דקות
עוד יום
סוגרים שנה: תיק אברג'יל