cat28829_img499938824.jpg

סוגרים שנה: עיר בלי ראש

מגישי עוד יום חוזרים לפרקים הבולטים של שנת תשפ״ב. אורן אהרוני עם הסיפור המגוחך על עירייה שלא מתפקדת, משרד פנים אדיש ותושבים מיואשים. אם זה לא היה עצוב – זה היה מצחיק
  • 20 דקות
עוד יום
סוגרים שנה: עיר בלי ראש