cat31272_img563195767.jpg

מכת מדינה

אחרי סוף שבוע רצחני, עוד שתי נשים נוספו למניין הדמים ובסה"כ 15 נשים נרצחו מאז תחילת השנה, יותר מכפול מאשר בשנה שעברה. האם מדובר בגזירת גורל או שיש מה לעשות? דקלה אהרן-שפרן משוחחת עם ורד פלמן, שמביאה את סיפורה הקשה של אישה שחוותה אלימות מינית ופיזית מאז הילדות, וגם עם רות רזניק, מייסדת עמותת ל.א. לאלימות כלפי נשים על ההזדמנויות שהחמיצה המדינה בטיפול בתופעה
  • 28 דקות
עוד יום
מכת מדינה

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: אסף מוסקוביץ', נועם ברלחיס | בצוות: יותם רוזנוולד, בר נחמיאס