cat31232_img616924909.jpg

מי יממן את החשמל הכשר?

בפעם הראשונה אחרי 75 שנה המדינה תממן ייצור חשמל שאינו כרוך בחילול שבת. הממשלה מציגה זאת כמהלך של קדמה, האופוזיציה – כעוד צעד סחטני של המיעוט החרדי. דניאל אופיר שוחח עם הפרשן יאיר אטינגר על המשמעויות החברתיות ועם ד"ר נורית גל, מומחית למשק האנרגיה, על העלויות ועל הרווחים
  • 28 דקות
עוד יום
מי יממן את החשמל הכשר?

: עורך ומגיש: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: דימה קרנצוב, אריאל מור | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד