cat31175_img63525278.jpg

יחי המלך החדש

שמונה חודשים אחרי שעלה לכס המלכות, בשבת יתקיים טקס ההכתרה הרשמי של צ'רלס השלישי. מה צפוי בו ובמה יהיה שונה מהפעם הקודמת שבה נערך לפני 70 שנה? תמר אלמוג משוחחת עם כתבנו עמיחי שטיין ועם המומחה לבריטניה, ד"ר נתן ארידן ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, על הרלוונטיות של מוסד המלוכה בימינו וגם על האישה שתוכתר למלכה לצידו
  • 26 דקות
עוד יום
יחי המלך החדש

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד | צילום: Getty Images