cat28661_img314093148.jpg

פוטין לוחץ על הגז

בימים האחרונים סגרה מוסקווה לחלוטין את הזרמת הגז הטבעי לאירופה – תגובה למשטר הסנקציות שהטיל האיחוד האירופי על רוסיה בעקבות המלחמה באוקראינה. איך יעברו האירופים את החורף הקרוב? עמיחי שטיין על ההשלכות הכלכליות והפוליטיות של משבר האנרגיה. משתתפים: פרופ' טל שדה, ראש התוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוני' ת"א; ד"ר עמית מור, מנכ״ל אקו אנרג'י ייעוץ כלכלי–אסטרטגי ומרצה בכיר באוני' רייכמן
  • 21 דקות
עוד יום
פוטין לוחץ על הגז

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: נועם ברלחיס | בצוות: יותם רוזנוולד | ביצוע טכני: טל וניג