cat28518_img215835094.jpg
צילום: יוסי זינדל, פלאש 90

לקבל ביס מוועדת חקירה

בעקבות מכתבי האזהרה של ועדת החקירה בעניין אסון מירון, תמר אלמוג, משה שטיינמץ וד"ר עמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה על המשמעות של ההמלצות של ועדות חקירה ממלכתיות – האם הן מביאות לשינוי? מה קרה בעקבות הדוחות של ועדות קודמות ומה שונה היום?
  • 31 דקות
עוד יום
לקבל ביס מוועדת חקירה

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | בצוות: יותם רוזנוולד | ביצוע טכני: יוסי תנורי