Squer 550 Blue

נכשל בהבנת הנקרא

בעקבות המחקר ולפיו יכולות הקריאה של תלמידי ישראל נמצאות בצניחה חופשית, דקלה אהרן שפרן שוחחה עם כתב החינוך לירן כוג'הינוף ועם ד"ר רותם אליהו, מרצה לספרות ואוריינות שפה במכללת סמינר הקיבוצים, ושמעה מהם איך הגענו למצב הזה ואיך אפשר להחזיר את חדוות הקריאה לתלמידים
  • 32 דקות
עוד יום
נכשל בהבנת הנקרא

עורך: יותם רוזנוולד | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: יעקב בז'יק | עורך עוד יום: דניאל אופיר:

תגיות |