Web Blue (1)

יהודית? דמוקרטית? ציונית!

בימים אלה דנה הקואליציה בהחלטה שנועדה לחזק את מעמדה של הציונות בכך שערכיה יקבלו עדיפות בפעילות הממשלה. תמר אלמוג שוחחה עם עו"ד ענת טהון אשכנזי מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ועם פרופ' דני גוטווין מאוניברסיטה חיפה, ושמעה מהם מה יהיו ההשפעות על חיי היום יום שלנו, ולמה כל כך קשה לנו להסכים על מה זה בכלל ציונות?
  • 26 דקות
עוד יום
יהודית? דמוקרטית? ציונית!

עורך: יותם רוזנוולד | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: יוסי תנורי| עורך עוד יום: דניאל אופיר: