Squer 550 Blue מגזר

נרצחים ונשכחים

מספר מעשי הרצח בחברה הערבית כבר עבר את המאה – פי שלושה מבאותה תקופה אשתקד – ארגוני הפשיעה משתוללים והמשטרה אובדת עצות. חן ביאר ואורלי אלקלעי מביאים מבט רחב על היקף תופעת האלימות ביישובים הערביים, מתחקים אחר שורשי הכישלון ומנסים להבין איך מתקדמים מכאן. משתתף: ד"ר סמיר מחאמיד, ראש עיריית אום אל-פחם
  • 35 דקות
עוד יום
נרצחים ונשכחים

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: ארז שלום, שרון לרנר | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד