cat27807_img609486464.jpg

האמריקנים – גרסת המציאות

האם ארה"ב הופכת דתית ושמרנית יותר? למה אזרחיה מרגישים פחות פטריוטים? האם אחרי 246 שנים "הניסוי האמריקני" נכשל? לרגל יום העצמאות האמריקני, מיכל רשף והפרשן שמואל רוזנר משרטטים את פניה של החברה בארה"ב עם נתונים שעשויים להפתיע
  • 29 דקות
עוד יום
האמריקנים – גרסת המציאות

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: נועם ברלחיס | ביצוע טכני: משה מושקוביץ