Squer 550 Blue עובר
ללא

הסוד של אסותא

כתשעה חודשים אחרי שהתפוצצה פרשת החלפת העוברים, גילויים חדשים ומטרידים בתחקיר התוכנית זמן אמת בכאן 11. דקלה אהרן שפרן מארחת את עורך התחקיר, העיתונאי אבי עמית, על שרשרת הכשלים וניסיון הטיוח לכאורה, שהותיר זוג אחד תלוי על בלימה
  • 37 דקות
עוד יום
הסוד של אסותא

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: צביקה בשבקין, אריאל מור, יובל יסוד | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד: עוד יום עם דקלה אהרן שפרן