cat27690_img174712908.jpg

האמת והשקר בריאיון רה"מ

זאת כבר מסורת – בדיקת עובדות לראיונות שמעניק רה"מ, במקרה הזה ריאיון רה"מ היוצא נפתלי בנט לדב גיל-הר. סולימאן מסוודה עם כל מה שבנט לא אמר והיה צריך
  • 12 דקות
עוד יום
האמת והשקר בריאיון רה"מ

: עורך: דניאל אופיר | ביצוע טכני: הלל רוט, נויה משיח