cat27601_img167322594.jpg

הופכים כל אבן

היעלמותה של ספיר נחום ז"ל הציפה שוב את תפקידה החשוב של המשטרה באיתור נעדרים. חן ביאר משחזר בעזרת אורלי אלקלעי, שלב אחר שלב, את סיפור מציאת גופתה של ספיר וגם מארח את תנ"צ בדימוס בני אבליה, שמשתף מניסיונו הרב על האתגרים, הדילמות, ההצלחות וגם על הכישלונות
  • 33 דקות
עוד יום
הופכים כל אבן

עורכים: דניאל אופיר, יותם רוזנוולד | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | סיוע בהפקה: מירב קדוש | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר, צביקה בשבקין, מיכאל אולשוונג