cat27591_img575685730.jpg
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

העדות שתכריע את המשפט?

חלקו של עד המדינה שלמה (מומו) פילבר מגיע לסיום וזה הזמן לסכם את הדרמות היומיות במשפט נתניהו ולהבין מה השורה התחתונה. עקיבא נוביק ותמר אלמוג על כל ההתפתחויות, הגרסאות ותנועות היד וגם – לאן הולכים מכאן? משתתף: עו"ד מיכה פטמן
  • 22 דקות
עוד יום
העדות שתכריע את המשפט?

עורך, עיצוב קול ומיקס: דניאל אופיר | ביצוע טכני: מיכאל אולשוונג, אושרה דאי