Squer 550 Blue בןגביר
פלאש 90

קצת קשה אז מינהלי?

לנוכח הקושי של המשטרה להתמודד עם הפשיעה המאורגנת, ומספרי הנרצחים המאמירים, השר לביטחון לאומי בן גביר מקדם הצעת חוק שמעניקה לו סמכות לעצור אדם במעצר מינהלי, בלי צורך להציג ראיות או להוכיח דבר בבית המשפט. תמר אלמוג על ההצעה החדשה ולמה היא כל כך מסוכנת. משתתפים: ד"ר ערן שמיר בורר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; עו"ד עדי קידר, עמותת חננו
  • 30 דקות
עוד יום
קצת קשה אז מינהלי?

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: דימה קרנצוב, יובל יסוד | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד: