cat27465_img229726832.jpg

כריש במים סוערים

מדוע הצבתה של אסדת הגז "כריש" הביאה את הסכסוך הימי בין ישראל ללבנון לנקודת רתיחה? גילי כהן ורועי קייס על הקונפליקט שנמתח כבר יותר משני עשורים, על מו"מ יוצא דופן אך עקר ועל המשחק הכפול של חיזבאללה, שעלול להסלים את השטח
  • 21 דקות
עוד יום
כריש במים סוערים

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: נועם ברלח