cat27326_img538930784.jpg

העלאת הריבית – והכיס שלנו

אחרי שנים שבה הריבית בישראל הייתה כמעט אפסית, בנק ישראל מעלה אותה כבר חודש שני ברציפות ל-0.75% וכבר ברור שבתקופה הנראית לעין היא רק תלך ותעלה. גילי כהן מארחת את הכלכלן פרופ' רפי מלניק, נשיא אוניברסיטת רייכמן, על ההיגיון שבבסיס ההחלטה, איך זה יתבטא בהחזר המשכנתה וגם ניזכר באינפלציה שהשתוללה כאן בשנות ה-80
  • 23 דקות
עוד יום
העלאת הריבית – והכיס שלנו

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר