Squer 550 Blue רבנות

משחקי הכס הקדוש

למה נדחו הבחירות לרבנים הראשיים? מי בוחש בקלחת ומה הסיכוי שבגיל 102 הרבנות הראשית תצליח לשקם את מעמדה בקרב הציבור הרחב? עקיבא נוביק ויאיר אטינגר על הדמויות המרכזיות אז והיום, על בליל האינטרסים והתככים הפוליטיים שרחוקים מלהלום את המעמד
  • 32 דקות
עוד יום
משחקי הכס הקדוש

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: רוני נאור | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד