cat27243_img345256250.jpg

מי רוצה להיות מורה?

שנת הלימודים עדיין לא הסתיימה וכבר יש איום בהשבתת מערכת החינוך. והסיבה מטרידה לא פחות: מחסור חסר תקדים בצוותי הוראה. חן ביאר מברר עם לירן כוג'הינוף כתבנו לענייני חינוך איפה נעוצה הבעיה ואילו פתרונות הממשלה מציעה, וגם שומע משירלי רימון ברכה, מנהלת מינהל החינוך בעיריית תל אביב-יפו, איך היא מתמודדת עם מצוקת כוח האדם
  • 32 דקות
עוד יום
מי רוצה להיות מורה?

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: קובי בז'יק, יאיר ניומן