cat27123_img542490282.jpg

ישראל נגד השב"חים?

בעקבות הפיגועים הרצחניים האחרונים שבה וצפה תופעת הפלסטינים ששוהים בישראל שלא כחוק – רובם המכריע פועלים קשי יום שזהו מטה לחמם. נוכח הסכנה הביטחונית, האם ישראל מסוגלת, ולא פחות חשוב – רוצה להילחם בתופעה? חן ביאר משוחח עם פרשננו רועי שרון, עם הכלכלן ד"ר חגי אטקס מהמכון למחקרי ביטחון לאומי שחקר את הנושא ועם קבלן בנייה שמספר איך נראים הדברים בשטח
  • 30 דקות
עוד יום
ישראל נגד השב"חים?

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: שלומי יצחק