cat27089_img540425335.jpg
צילום: סלימן קאדר

מה יוליד ההר?

בשנים האחרונות מתחוללת מהפכה של ממש במספר העולים היהודים דתיים להר הבית. פעמים רבות הפלסטינים מגיבים באלימות למה שהם רואים בו "שינוי הסטטוס-קוו", מה שמותיר את המקום כמוקד של מתיחות כמעט מתמדת. עקיבא נוביק ויאיר אטינגר על מה שהוביל לשינוי התפיסה בחברה הדתית-לאומית ולאן כל זה הולך? משתתף: ארנון סגל, עיתונאי, מחבר הספר "הבית"
  • 27 דקות
עוד יום
מה יוליד ההר?

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: יוסי תנורי | בצוות: יותם רוזנוולד