cat27003_img492790323.jpg

הפרזנטור של הרוע

פרק אורח בסדרת ההסכתים המיוחדת "לך תזכור". הפעם עקיבא נוביק חוזר לאחת הנקודות האפלות ביותר בשואה – הרפואה הנאצית, על פשעיה והשגיה, ושואל: למה מכל הרופאים הנאצים אנחנו זוכרים דווקא את מנגלה?
  • 32 דקות
עוד יום
הפרזנטור של הרוע

: עורך: ניר גורלי | עריכת קול ומיקס: רחל רפאלי | סיוע בעריכה: דניאל מאורר | יעוץ לשוני: אלקנה ארליך | סיוע בהפקה: אלון קליין