cat26834_img413480516.jpg

טרור פלילי ברהט

מתקפות הירי והוונדליזם לעבר בתי קפה ברהט חצו גבולות אך לא באו משום מקום. זה זמן ארוך שיישובי הבדואים בנגב נדמים לאקס-טריטוריה – שבה רק כוח הנשק מדבר. עקיבא נוביק מארח את כתבנו בדרום אסף פוזיילוב ואת פרופ' עליאן אלקרינאווי על הסיבות להסלמה ועל דרישת התושבים להגברת האכיפה וההגנה עליהם
  • 22 דקות
עוד יום
טרור פלילי ברהט

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: חיים זקן, אריאל מור