cat26675_img849177840.jpg

שובו של דאעש?

שני פיגועים, 6 נרצחים, בתוך פחות משבוע – ושוב עולה שמו של ארגון "המדינה האסלאמית", שנדמה היה ששייך לעבר. עקיבא נוביק מברר עם ערן זינגר, פרשננו לענייני החברה הערבית, ועם רועי שרון, פרשננו לענייני צבא, עד כמה התופעה הזאת נפוצה בקרב ערבים ישראלים, למה היא צצה דווקא עכשיו ואילו כלים יש בידי מערכת הביטחון כדי להילחם בה
  • 22 דקות
עוד יום
שובו של דאעש?

: עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: אמיר שמואלי