Squer 550 Blue Jenin
ללא

מבצע צבאי בג'נין

בעיצומו של גל טרור ואחרי קריאות חוזרות מצד חברים בממשלה ובקואליציה, יצא צה"ל לפעולה נרחבת במחנה הפליטים ג'נין וסביבותיו. עמיחי שטיין עושה סדר בעזרת פרשננו תא"ל (במיל') רונן מנליס ועם כתב תחום הערבים עומרי חיים: מה שונה בפעולה הזאת מהפעילות השוטפת של צה"ל, מה אפשר להשיג באמצעותה והאם זה מלמד על שינוי דפוס פעולה במלחמת ההתשה המתמשכת שנקראת "ניהול הסכסוך"?
  • 20 דקות
עוד יום
מבצע צבאי בג'נין

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: רוני נאור | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד: