cat26629_img267696852.jpg

מלחמה ללא פילטר

איך נראים הדברים מקרוב, דרך העיניים של העיתונאים הישראלים בשטח? שליחת כאן חדשות לקייב המופגזת, הדס גרינברג, ושליחנו אורי לוי, שמתלווה לבית חולים השדה הישראלי סמוך ללביב, מספרים לחן ביאר על הרגעים ההיסטוריים באוקראינה כפי שהם חווים אותם, בלי מסננים
  • 30 דקות
עוד יום
מלחמה ללא פילטר

: עורך, עיצוב קול ומיקס: דניאל אופיר | ביצוע טכני: גלית רום, קרן בר, אריאל מור