cat26483_img606462696.jpg

המלחמה באירופה – והמזרח התיכון

איך משפיעה הפלישה של רוסיה לאוקראינה על השכונה שלנו? גילי כהן ורועי קייס על כל האינטרסים, החישובים המדיניים וההשלכות של המשבר על מדינות האזור – מסעודייה והאמירויות ועד מצרים
  • 22 דקות
עוד יום
המלחמה באירופה – והמזרח התיכון

עורכים: יותם רוזנוולד, דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: אלעד זוהר