cat26431_img777616556.jpg

הסכם הגרעין 2.0

על פי כל ההערכות, החתימה על הסכם הגרעין במתכונתו החדשה קרובה מאוד. מיכל רשף מארחת את  ד"ר גיל מורסיאנו, מנכ"ל מכון מתווים למדיניות חוץ אזורית, על עקרונות ההסכם החדש לעומת זה הישן, על המחלוקות שעוד נותרו בווינה, איך משפיעה המלחמה באירופה על המו"מ וגם מה ישראל צריכה ויכולה לעשות לנוכח המציאות החדשה?
  • 24 דקות
עוד יום
הסכם הגרעין 2.0

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: חיים זקן