cat26400_img32668513.jpg

הצבא של חב"ד

הם מלינים פליטים, מארגנים שיירות מילוט ודואגים למזון, ביגוד ותרופות – שליחי חב"ד באוקראינה הפכו לגיבורי המלחמה. עקיבא נוביק ויאיר אטינגר על תופעת השליחים הפזורים ברחבי העולם, בשגרה ובעת חירום, מה מקורה, על המוטיבציות והמשמעויות, וגם על המשבר המדיני יוצא הדופן שמציב כעת בתי חב"ד משני צדי המתרס. משתתף: הרב מוני אנדר
  • 23 דקות
עוד יום
הצבא של חב"ד

עורכים: דניאל אופיר, יותם רוזנוולד | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: טל וניג, שלומי יצחק