Squer 550 Blue (3)

רכבת ההפתעות

בשעה טובה אמורה הרכבת הקלה של גוש דן להתחיל הפעלה מסחרית כבר במהלך חודש יולי. אבל למה זה לקח כל כך הרבה זמן? ואיך היא צפויה לשנות את מפת התחבורה של מרכז הארץ? יואב קרקובסקי מבקר בתחנות חייה של הדנקל בעזרת כתבנו שרון עידן ומיכי רצון, לשעבר יו"ר נת"ע
  • 25 דקות
עוד יום
רכבת ההפתעות

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: ארז שלום, אלעד זהר | תחקיר ארכיון: רונן וייס | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד