cat26102_img307458711.jpg

ההתפתחויות בפרשת הריגול המשטרתי

ככל שמצטברים הגילויים בתחקיר 'כלכליסט', נחשפת עוצמתה של השערורייה. חן ביאר ופרשניתנו תמר אלמוג עושים סדר בהתפתחויות ובהשלכות על מערכת אכיפת החוק, ועל משפט נתניהו בפרט. וגם – האם השופטים היו חותמת גומי לדרישות חוקרי המשטרה? איך נראה המעמד מאחורי הדלתיים הסגורות? משתתף: לשעבר שופט ביהמ"ש המחוזי, עו"ד משה גלעד
  • 29 דקות
עוד יום
ההתפתחויות בפרשת הריגול המשטרתי

עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. בצוות: יותם רוזנוולד. ביצוע טכני: חיים זקן, ז'אנה יגל