cat26057_img817679211.jpg

הדיפלומט מספר אחת

איך החליק נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג בטבעיות כזאת לנעלי המדינאי הבולט בישראל? בין מגעים שקטים ומוצלחים לשחרור ישראלים שכלואים בחו"ל לפגישות מדיניות פורצות דרך – גילי כהן ועקיבא נוביק מנתחים: מה מביא את הרצוג לעמדה הזאת ולאן הוא חותר?
  • 21 דקות
עוד יום
הדיפלומט מספר אחת

עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. בצוות: יותם רוזנוולד. ביצוע טכני: לריסה בלטר-כץ