cat26029_img64517159.jpg

מודה אבל לא עוזב

אחרי שחתם על הסדר טיעון והתפטר מהכנסת, ביהמ"ש ייקבע את גזר דינו של יו"ר ש"ס אריה דרעי. עקיבא נוביק ויאיר אטינגר על הגלגול השני של דרעי בפוליטיקה, אחרי שנשא עונש מאסר, על דמותה של מפלגת ש"ס ועל ההשלכות הפוליטיות של המהלך. משתתף: פרופ' ניסים ליאון, אוניברסיטת בר-אילן
  • 26 דקות
עוד יום
מודה אבל לא עוזב

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | בצוות: יותם רוזנוולד | ביצוע טכני: רמי פליקס