Squer 550 Blue (8)
ללא

התיק הרפואי של ראש הממשלה

האשפוז הקצר של נתניהו הציף את העובדה שבישראל אין שקיפות לגבי מצבו הרפואי של רה"מ, אין ממלא מקום מוסדר בחוק ועם חוק הנבצרות החדש, עוד יותר מסובך למנות לו מחליף. תמר אלמוג שמעה מקטי דור מה אנחנו יודעים לומר על מצב בריאותו של רה"מ, ובעיקר – מה לא, ונזכרה בעזרת יואב קרקובסקי במקרים קודמים שבהם ראשי ממשלה הגיעו לבית החולים
  • 30 דקות
עוד יום
התיק הרפואי של ראש הממשלה

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: קובי בז'יק, דימה קרנצוב, שלומי יצחק |  תחקיר ארכיון: טל לוי | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד: